Åre Arkitektbyrå

Visualisering: Mataffär vid Riksgränsen

Skissförslag ny butik Riksgränsen

0
  • mataffar_3
  • mataffar_1
  • mataffar_2
  • mataffar_4

Uppdrag: Gestaltning och visualisering av mataffär
Beställare: Exploatör. Arkitekt Louise Andrén utförde visualiseringen under tiden som delägare i Grön Form.