Åre Arkitektbyrå

Arbetsprocessen för arkitektritade villor & fritidshus

Ett hus ska hålla och fungera under lång tid. Ett arkitektritat hus anpassas efter terrängen och den omgivande miljön. Det innebär att huset formas efter bästa placering på fastigheten. Varje rum och fönster placeras efter vädersträck, sammanhang och vackraste utblickar men samtidigt efter funktion och ekonomi. Ett arkitektritat hus ger optimalt utnyttjad byggyta på tomter där byggrätt och detaljplan är hårt styrda. Och huset utformas klimatanpassat utifrån platsen.

Innan vi skissar gör vi ett program över alla förutsättningar. Vi beskriver önskemål, behov gällande husets utformning. Framtida önskemål och framtida livssituationer beaktas. Utnyttjandet av trädgårdens rum beskrivs. Byggnadens drift och underhåll diskuteras. Vi stämmer av vad huset får kosta, både att bygga och vad det kan kosta under brukandet.
Tomtens förutsättningar och kommunens planer och byggrätt finns med i programmet. Programmet ger en bild av det hus ni vill ha och kan få.

Vi konsulterar er gärna och vi kan träffas och diskutera önskemål och förväntningar i inledningsskedet  men vi ritar inga förslag gratis. För att samarbetet skall leda till det hus ni vill ha krävs noggrannhet i program- och skisstadiet. Era viktigaste förutsättningar skall vara tydliga och ligga fast. Då kan ni också förvänta er ritningar som överensstämmer med era krav,önskemål och budget.

Vill ni gå vidare? Då ser förloppet ut så här:

  1. Vi skriver avtal som reglerar arkitektarbetet.
  2. Program och skissförslag, följt av ev. ändringar på skissen. Ett färdigt förslag stäms av.
  3. Bygglovshandlingar upprättas och ansökan om bygglov görs.
  4. Erforderliga förfrågningsunderlag/bygghandlingar upprättas för att ta in offerter
  5. Utvärdering av offerter, beslut om upphandling. Avtal skrivs på rätt sätt!
  6. Projektering och byggnation av huset.
  7. Besiktning och eventuella efterjusteringar och relationshandlingar
    Varje steg avropas av beställaren.

Vem ansvarar för byggprojektet?
Ni kan hålla i byggprojektet eller anlita någon/några för att göra det. Ni kan låta en oss ta hela ansvaret: att skissa fram huset, upprätta bygglovshandlingar, upprätta bygghandlingar och förfrågningsunderlag samt ta in offerter från byggare och övriga hantverkare. Vi kan projektleda bygget och tar ansvar för allt från idé till färdigt hus.
Vi kan också tillsammans utvärdera offerter och välja en byggfirma som tar huvudansvaret för byggnationen.
Ni kan också låta en husfabrikant offererar ett pris efter sina leveransvillkor. Beslutar ni er för en husfabrikant kan de i samråd med oss upprätta de byggritningar som de anser sig behöva.

Blir inte arkitektritat dyrare än att köpa ett kataloghus?
Nej, detta är en MYT. Det blir inte dyrare med arkitektritat, det finns bara fördelar eftersom man själv kan påverka hela processen från idé till inflyttning. Det handlar om att våga välja arkitektritat istället för ett standardiserat kataloghus som verkar vara en enklare lösning vid första anblicken. Att bygga en villa i normalstandard kostar ca 16000–22000 kr/kvm boyta enligt många kataloghusföretag. Ett arkitektritat lösvirkeshus kostar lika mycket. Men ibland kostar de mer, därför att erfarenheten visar att beställare som väljer arkitektritat är benägna att välja högre standard och mer avancerade lösningar än de som väljer kataloghus. Naturligtvis styr val av material och lösningar kvadratmeterpriset.
Kostnader för planering och ledning av husprojektet utgör normalt 10–20% av hela byggkostnaden. Arkitektens roll kan uppta 2–12 % av byggkostnaden. I normalfallet är vårt arkitektarvodet 2–5 % av den total byggkostnaden. Naturligtvis beror det på hur länge arkitekten finns i projektet. Om allt skall ritas, även bokhyllor och den öppna spisen, blir det fler arbetstimmar. Proportionerna mellan planeringskostnaden, byggkostnaden och husets livskostnad är 1:10:100. Ett hus skall leva i 100 år, minst.
Kataloghusföretag är duktiga på att pressa priserna på sina typhus. Men de har kostnader för visningshus, transporter, säljkår, marknadsföring mm. Kataloghus är inte anpassade till omgivningen, terrängen eller till beställaren.