Åre Arkitektbyrå

Värdeökning & kostnader

En arkitektritad byggnad håller generellt hög kvalitet vad gäller material och design, har utvecklingsmöjligheter, följer ekologiskt tänkande utifrån ett hållbart resonemang och har en hög värdestegring. Byggnadens värde beror även på läge och storlek men främst utifrån dess kvalitet vad gäller material, utförande och arkitektoniska gestaltning. Det gäller att åldras med värdighet. Arkitektritade villor har generellt en högre värdestegring än kataloghus.

Kostnader
Kostnader för planering och projektledning av byggprojektet utgör normalt 10–20% av hela byggkostnaden. Arkitektens roll kan uppta 2–12 % av byggkostnaden. Naturligtvis beror det på hur länge arkitekten finns i projektet. Man brukar säga att proportionerna mellan planeringskostnaden, byggkostnaden och husets livskostnad är 1:10:100. Ett hus skall leva i 100 år, minst.

Avtal och arkitektarvode
Vi skriver alltid avtal enligt ABK 09, bestämmelser framtagna för arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
Vi följer Sveriges Arkitekter rekommendationer för arkitektarvode (läs mer om det på www.arkitekt.se).
Vi arbetar oftast efter rörligt pris mot budget.