Åre Arkitektbyrå

Arkitektens roll

Arkitekten hjälper dig att analysera dina behov och ger dig nya idéer och uppslag. Arkitekten är inte bara någon som ritar upp ett förslag, utan en diskussionspartner med vilken du kan resonera och finna den lösning som bäst motsvarar de behov och förutsättningar du har.

En arkitekt ska förmedla fördelarna av ett ekologiskt hållbart synsätt. Organiska material och material med låg miljöpåverkan, god estetik och kvalitet, energieffektiv konstruktion ger byggnader som är lätta att sköta, är billiga i drift. De är smakfulla,  åldras vackert och ökar i värde.

Arkitekten är en kunnig rådgivare när du vill ge dig in i byggprocessen.
En arkitekt kan beskriva de olika skedena i processen, hjälpa till med kalkyler och upphandlingar, sköta kontakter med myndigheter och entreprenörer – fungera som en projektledare.