Åre Arkitektbyrå

Villa: Väster om Göteborg

2
  • lillebyvagen_3
  • lillebyvagen_2
  • lillebyvagen_1

Uppdrag: Villa i två plan med modern kubistisk utformning. Låglutande tak, prefabricerade väggelement, puts och träinslag i fasaden
Beställare: Privat

© foto: Devis Bionaz