Åre Arkitektbyrå

Villa & Ateljé: Hällsvik A

Pionjärbygge av villa med hållbarhetskoncept

1
  • hallsvik_A_1
  • hallsvik_A_3
  • hallsvik_A_2
  • hallsvik_A_4

Uppdrag: Pionjärbygge av villa med hållbarhetskoncept. Cellulosafiber i tjocka oplastade konstruktioner, sedumtak, linoljefärger, råspont på alla innerväggar och innertak., teglemurad öppen spis. Endast naturmaterial som trä, järn, tegel och sten. Bergvärme. Lågenergi. Byggt 2002–2003. Huset har beskrivits i flertal tidningar: Plaza, Skärgårdsliv, Hus & Hem, GP Bostad.

© foto: Devis Bionaz