Åre Arkitektbyrå

Fritidshus i Fjällen: Åre by

1
  • 2 Skissförslag _ Layout
  • prastbordet_1

Uppdrag: Fritidshus i Åre by. Hus med annex bildar gårdsform. Husgaveln mot söder utformas med staplad ved och solpaneler.
Beställare: Privat. Arkitekt Louise Andrén utförde uppdraget i Grön Form med Can Savran.